1-بنر 468*60 در زیر انجمن سایت ماهانه3 هزار تومان

2-بنر 468*60 در زیر مطالب سایت ماهانه3 هزار تومان

3-بنر 120*120 در ستون کناری ماهانه 2 هزار تومان

4-بنر 120*120 در ستون کناری ثابت در صفحه ماهانه 4 هزار تومان

5-پاپ آپ ماهیانه 5 هزار تومان

1-تبلیغات متنی (بک لینک)ستون کناری ماهیانه500تومان

2-تبلیغات متنی(بک لینک) در زیر تمامی مطالب با توضیحات ماهانه 1 هزار تومان

1-بنر 468*60 در انجمن ماهانه 2 هزار تومان

1-تبلیغات متنی(بک لینک) گوشه انجمن به صورت شناور 1 هزار تومان

2-تبلیغات متنی(بک لینک) فوتر انجمن 500 تومان

اطلاعات بخش شش این قسمت قرار گیرد